Konstrukční činnost
Home Up Astronomie... Měřící technika Konstrukční činnost Multimediální projekty

 

- pomocí nejnovějšího 3D CAD systému SolidEdge jsme schopni navrhnout a počítat rozsáhlé konstrukce

- provádíme kinematicko dynamické analýzy vymodelovaných zařízení

- navržené konstrukce pevnostně analyzujeme metodou konečných prvků (lineární/nelineární statika včetně vlivu tepla atd.)

- SolidEdge nabízí možnost tvorby kvalitních  animací nebo statických visualizací

 

 

 • 2021 - Ve spolupráci s TG drives - vývoj speciálního AGV pro obsluhu obráběcích strojů

 • 2020 - Studie proveditelnosti (pro Enetex-tep) týkající se modifikace linek fy. Wienerberger

 • 2020 - Návrh a realizace (spolu s Anorak.cz) krytého VN svodu v NPR Pálava - Objednatel: TOO Brno

 • 2017/2021 - Rozsáhlé projekty vojenského charakteru pro TG Drives Brno

 • 2017 - Rozsáhlá studie proveditelnosti (pro Enetex-tep) týkající se linky na zpracování celulózy

 • 2017 - Studie proveditelnosti (pro Enetex-tep) týkající se linky na manipulaci s netkanými textiliemi

 • 2016/2017 - Projekt automaticky otevírané / odsouvané  střechy domu v rozměrech 13x5m

 • I v roce 2016 proběhla pro TG Drives  Brno řada zajímavých návrhů
  -speciální převodovky
  -obráběcí systémy
  -různé analýzy a studie


  Dvouvřetenový obráběcí systém

  Spec. plochá převodovka pro torque motor

  Spec. plochá převodovka pro torque motor
 • Kostel v Neratově v Orlických horách - Návrh a instalace motivu Panny Marie v Hlavní lodi kostela
  - proběhlo hledání a na konec i  návrh vhodného řešení ínstalace ve spolupráci s výtvarníkem
  - výroba dílů ukotvení lávky
  - instalace lávky pomocí lanové techniky
  - instalace výtvarného díla (panny Marie)


 • Během 2016  probíhala spolupráce s ANIMA Expo s.r.o pro kterou jsme vytvářeli 3D modely,
  počítali různé závěsné konstrukce apod.


  Návrhy a 3D modely

  Návrhy a výpočty zavěšených konstrukcí

  Výběr a výpočty závěsných systémů


 • Návrh pacientského nadlehčovacího systému  "Pose Lift Single"  pro PARABEL.CZ
  Cílem bylo navrhnout zvedací systém s nosností 200kg, který umožní dynamicky nadlehčovat pacienta
  při rehabilitaci např. na běžeckém pásu. Zařízení lze montovat např. na strop nebo na konstrukci, 
  která byla též součástí návrhu

  Fotografie a CAD modely

 • Návrh a realizace LASEROVÉ ŘEZAČKY na textil, umělo hmotu a překližku (pro 100W laser) - firma KŘÍŽ.CZ
  Řezačka je vybavena dvěma automaticky výměnnými řezacími rošty o rozměrech 1000x1500mm.
  Rychlost pohybu řezací hlavy 3000mm/s, zrychlení až 20m/s^2.

  Fotografie a CAD modely


 • MKP Výpočty pro SAAB Czech (Slavkov)

  Fotografie a CAD modely


 • Návrhy převodových a pohonných systémů dle požadavků zákazníka
  Cílem je navrhnout speciální převodovky (např. s dutou hřídelí, či bez vůle) nebo motory (ve spolupráci s TG drives)

  Ukázka CAD modelů

   

 • Robotizace 600mm dalekohledu pro Masarykovu univerzitu Brno
  Cílem bylo získat modernizovaný přístroj, schopný najíždět automaticky na předem zadané souřadnice.
  Jako pohony byly použity servopohony TG Drives. MU Brno tak získalo přístroj, kterému pohony dávají
  opakovatelnost nájezdu na polohu s přesností v řádu jednotek úhlových vteřin, modernizovaným uložením optiky
  a jednoduchou výměnou měřicích přístrojů.
  Součástí modernizace bylo i výrazné odlehčení přetížené montáže přístroje - odlehčeno bylo o cca 500kg !

  Ukázka CAD modelu a fotografií

   

 • Návrh rychlých pohonů pro dalekohled d500mm v Ondřejově.
  Cílem bylo získat dalekohled pro pozorování gamma záblesků. Zde je hlavním požadavkem rychlost najetí na polohu.
  Použitím vhodných supeepřesných převodů a servopohonů TG Drives bylo docíleno rychlostí 10deg/s.

  Ukázka CAD modelu

   

   

 • Návrh tříosého vysokorychlostního robota s nosností 3kg pro firmu TG drives. 
  Ukázalo se že nelze splnit požadavek na zrychlení (tisíce deg/s^2) a rychlost klasickým způsobem (motor+převodovka).
  Bylo nutno zkonstruovat vysoko momentové motory (v produkci TG drives nyní označované Q1,Q2...), které zde
  posloužily i jako vlastní uložení jednotlivých os.

  Ukázka CAD modelu

   


 • Práce na projektu nového planetária v sedle Kolonica (Slovensko) 
  Jednalo se o poradenskou a konstrukční činnost spojenou s tvorbou návrhu sálu planetária v nové budově, která se bude nacházet v areálu hvězdárny v Kolonici. (www.astrokolonica.sk
  Po dokončení stavby jsme úspěšně zprovoznili (oživili)  20let starý přístroj planetária ZKP2, pro který jsme navrhli a postavili
  i zvedací a otočný systém, čímž je umožněna i projekce pomocí dataprojektoru aniž by přístroj zavazel nebo znemožňoval 
  výhled ze zadních řad.

  Přístroj planetária promítá hvězdy a další objekty noční oblohy na textilní nafukovací kopuli, kterou dle našeho návrhu 
  vyrobila firma VentusCZ ( www.ventuscz.cz ), přičemž instalace proběhla úspěšně a výsledný efekt projekce hvězd i videa
  je velmi dobrý.

  Ukázka CAD modelu • Konstrukční práce pro firmu Parabel s.r.o zaměřené na vývoj a produkci rehabilitačních zařízení pro zdravotnictví
  Vývoj, návrhy a navržená zařízení dodané firmě Parabel s.r.o. se týkají lokomoční terapie, manipulace s tělesně postiženými pacienty
  při terapii a podobně

  Ukázka CAD modelu

   

 • Vývoj a návrh 6-ti  osého svařovacího - manipulačního robota (pro Tg Drives.cz)
  Cílem bylo navrhnou výrobně jednoduchého a levného robota s dostatečnou tuhostí a přesností při nosnosti 20kg na šesté ose

  Ukázka CAD modelu

   

   

 • Práce na projektu modernizace hvězdárny ve Vyškově
  (Studie nové části budovy - interiér / exteriér)

  Ukázka CAD modelu • Konstrukce uložení pohonu TG drives pro licí pec (ILD , Krompachy, Slovensko)
  Byli jsme požádáni o zkonstruování uložení motoru (TG Drives) a převodovky do robotické licí pece.
  -Výsledná konstrukce musí odolávat velkému namáhání (střídavý kroutící moment až 76000Nm)
  -Model vytvořen v SolidEdge, pevnostně analyzován ve Femapu (zařízení bylo navrženo s ohledem na non-stop provoz)

  Ukázka CAD modelu