ALPD&ALLA
Home Up

 

 

 

Weather at
AstroLab's
base :

Weather Underground PWS IJIZNIMO3
 
meteo.ign.cz

 

Rok 2020 - dokončen vývoj další generace systému ALPD

Dokončen detektor ALPD10 a dodán prvním zákazníkům.

Detektor lze vestavět i do stávajícího těla ALPD6 (jedná se tedy o možnost upgradu)
 

 

ALPD10 - Posiční   Detektor 
 

ALPD10 (posiční detektor) a ALLA2a  (laser s nastavitelným svazkem) 

Jde o kompletní systém, který je však jednoduchý, levný a přitom dostatečně přesný. Primárně je navržen pro měření a justáž loží soustruhů, 
lineárních vedení. Detektor snímá polohu 30x za sekundu, což umožňuje i měření deformací velkých konstrukcí nebo celých strojů.

 

ALPD6 (posiční detektor) a ALLA2f  (laser s pevným svazkem) 

Opět jde o kompletní systém, který je jednoduchý a levný. Tento systém je navržen pro měření a ustavování souososti.
Lze například jednoduše zjistit (a opravit) odchylku mezi osou sklíčidla a ložem suportu, změřit a zjustovat lunety soustruhu atd.
Nastavitelný laser slouží přesnému naladění polohy svazku vzhledem k měřené konstrukci (stroji).

 

 

 

 

ALPD10 


Posiční detektor

 


ALPD10 se drží rozměrů předchozích verzí, jde ta stále o malé a jednoduché zařízení. Detekuje polohu světelné stopy na na stínítku rychlostí 30 snímků/s (USB2.0) nebo 70 snímků / s při připojení USB3.0.
Měření probíhá současně v obou osách v rovině kolmé k paprsku laseru. 
Změřená  poloha je zaznamenávána v počítači pro další zpracování. 
Je možné k PC připojit i více detektorů současně a zpracovávat jejich měření souběžně

Základní zpracování nabízí i přiložený měřicí software. Pro pokročilejší analýzy a zpracování měření
lze využít export do formátu *.csv (pro MS Excel či Open Office)

 

Parametry ALPD6:

Přesnost měření: 0,005mm
Minimální detekovatelná změna 0,001mm
Průměr stínítka: 22mm (lze změnit / upravit po dohodě)
Reálná přesnost (při měření např. v průmyslu): 0,01mm/10m (přesnost závisí na okolních podmínkách, proudění vzduchu...)
Pro měření je třeba: Detektor + PC nebo notebook se systémem Windows W7, 8, 10 (32/64bit) se dvěma porty USB2.0
Souřadnice Y=0.000 ; Z=0,000 lze přesně definovat vůči tělu detektoru.

 


ALPD6 


Posiční detektor


ALPD6
byl vyvinut jako malé a jednoduché zařízení. Detekuje polohu světelné stopy na na stínítku rychlostí 30 snímků/s.
Měření probíhá současně v obou osách v rovině kolmé k paprsku laseru. 
Změřená  poloha je zaznamenávána v počítači pro další zpracování. 

Základní zpracování nabízí i přiložený měřicí software. Pro pokročilejší analýzy a zpracování měření
lze využít export do formátu *.csv (pro MS Excel či Open Office)

 

Parametry ALPD6:

Přesnost měření: 0,01mm
Minimální detekovatelná změna 0,002mm
Průměr stínítka: 22mm
Reálná přesnost (při měření např. v průmyslu): 0,01mm/10m (přesnost závisí na okolních podmínkách, proudění vzduchu...)
Pro měření je třeba: Detektor + PC nebo notebook se systémem Windows XP/W7 se dvěma porty USB2.0
Souřadnice Y=0.000 ; Z=0,000 lze přesně definovat vůči tělu detektoru.

Mechanické parametry ALPD6:

Tělo detektoru lze vyrobit z oceli nebo duralu. 

Ocelové tělo je vyrobeno s vysokou přesností (broušený povrch). Tato úprava je vhodná v tam, kde používáme
detektor v přípravku a je žádoucí jeho přesná poloha (resp poloha souřadnic Y=0.000 ; Z=0,000) vůči přípravku.
Tento typ detektoru je vybaven odpojitelným kabelem USB2.0.

Duralová verze je navržena s ohledem na minimální rozměry a hmotnost. Lze ji přichytit pomocí magnetů i na vertikální.
plochy strojů. Je tak vhodný pro měření deformací, průhybů atd. Detektor je vybaven pevným kabelem.
Tato verze detektoru je též výrazně levnější než precizní ocelová.


ALLA2a  


Laser s nastavitelným svazkem


ALLA2 a   -   Laser s nastavitelným svazkem

Tento přístroj (napájený z pomocí USB vyvedeného z počítače/notebooku se kterým je prováděno měření) je navržen
pro měření přímosti a rovinnosti spolu s detektorem ALPD6.

Laser je vybaven jemným i hrubým nastavováním svazku. Toto je vhodné pro přesné nastavení svazku
vůči měřenému objektu (např. podél lineárního vedení apod.).

Laser lze vyrobit lze dodat s duralovým (výrazně levnější varianta) nebo ocelovým tělem.ALLA2f  


Laser s pevným svazkem


ALLA2 f   -   Laser s pevným svazkem

Tento přístroj (napájený ze 2 AA baterií) je navržen zejména pro měření a ustavování souososti.
Jeho robustní ocelové tělo s vysoce přesným a kvalitním povrchem je vhodné
k zasunutí do přípravku nebo upnutí do sklíčidla.

Paprsek laseru lze ustavit rovnoběžně vůči rovinným stěnám těla laseru.

 

 

 

 

(c) AstroLab 2018