Weather at
AstroLab's
base :

Weather Underground PWS IJIZNIMO3
 
meteo.ign.cz

Polohové CCD detektory ALPD

Byly vyvinuty jako velmi levné, avšak dostatečně přesné detektory polohy laserové nebo jiné světelné stopy na stínítku. 

Základní údaje:

Systém se skládá z vlastního detektoru a notebooku (či PC + WinXP, Win7 PRO(v některých konfiguracích počítačš je nutný XP Mode) pro řízení a zpracování měření.
Obě části jsou propojeny kabelem pro sběrnici USB 2.0, což při délce kabelu max 6m umožní při vhodném uspořádání měřit až do dálky 10m.
Rotační osa celého detektoru prochází stínítkem v bodě o souřadnicích X=0.000; Y=0.000
Detektor poskytuje měřená data v reálném čase (zaznamenává je do grafů), což umožňuje nejen
měření ale i justáž, která je usnadněna (a urychlena) rychlou odezvou měřící aparatury.


Příklady možností použití detektoru s jeho příslušenstvím :

  
měření přímosti, případně kolmosti:

    -kontrola loží obráběcích strojů (detektor lze doplnit magnetickou přichycovací deskou)

    -kontrola polohy nástroje při zatížení.

    -nastavení lunet a podobných přípravků do rotační osy stroje

    -kontrola/nastavení souososti

    -kontrola rovnoběžnosti osy vřetene vůči loži stroje

     

INFORMACE K NEJNOVĚJŠÍ VERZI DETEKTORU ZDE - soubor ALPD_ALLA2010.Pdf


 ALLA2 - nový malý nastavitelný laser pro práci s detektory ALPD

    -toto zařízení se připojuje k notebooku či PC podobně jako dektor ALPD přes USB
     Pro vlastní měření tedy dostačuje pouze Notebook, detektor a laser - odpadají tak 
     různé adaptéry a podobně. Narozdíl od bezdrátových zařízení zde též není problém 
     s poklesem napětí v bateriích. K němu dochází zejména při dlouhodobých měření a justáži.

    -ALLA je možno pomocí magnetické přichycovací desky přichytit na měřenou konstrukci (stroj),
     což umožňuje provádět měření, která nelze zrealizovat pomocí laseru umístěného na stativu
     mimo měřený objekt.

Bližší dokumentace zde


Posiční detektor ALPD6 pro Win XP, Win 7pro
(v některých konfiguracích počítače je nutný XP Mode) :


rozlišení skokové změny:                                0.002 mm
přesnost v celé ploše stínítka                        
±0.01 mm 
snímaná plocha stínítka                          : 
      ±12     mm

Tyto parametry nezohledňují nestabilitu laseru ani turbulenci vzduchu.
Detektor je možno zhotovit (při nižší přesnosti a větších rozměrech) až do rozměru stínítka 100mm.

Praktická přesnost při měření (za vhodných atmosférických podmínek) ±0.02mm / 10m


Bližší dokumentace zde
 Starší verze posičního detektoru ALPD5 (pro Win XP) :

rozlišení skokové změny:                                0.002 mm
přesnost v rozsahu 
±4mm                             0.006 mm
snímaná plocha stínítka                          :
    ± 6         mm

Tyto parametry nezohledňují nestabilitu laseru ani turbulenci vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

(c) AstroLab 2018